Östgöta marknader logotype

Östgötamarknader

Hjälper dig sälja - Loppis och marknader runt om i Sverige

Debattartikel

Vi och Stockholmsmarknader gör nu gemensam sak då följande debattartikel idag har skickats till de flesta stora redaktioner runt om i landet. Förhoppningsvis kommer den publiceras och snabba på ett säkert återöppnande av våra marknader. 

VEM SKA RÄDDA LOPPISBRANSCHEN?

Loppisbranschen håller på att försvinna och vi får ingen hjälp att överleva. Varför? 

Under våren och sommaren 2020 slog pandemin till och världen som vi känner den förvandlades. Vi begränsades i vårt rörelsefrihet och vardagsaktiviteter som varit normala stängdes ner. Många populära verksamheter fick slå igen. Andra kunde fortsätta i stort sett normalt medan ett antal lyckats öka omsättningen.

Loppisbranschen, som vi representerar, har drabbats stenhårt pga. 50-personersregeln för folksamlingar och vi fick se våra livsverk över natt tappa i stort sett all intäkt. Samtidigt har handel i fysiska lokaler gått som tåget. Orättvisan är total och våra verksamheter riskerar att snart slås ut! 

EN FYRKANTIG LAGSTIFTNING 

Loppisar, både stora och återkommande, samt små gårdsloppisar på landet måste ha polistillstånd för offentlig tillställning. Det spelar ingen roll om det är 800 besökare per dag eller fem. Som lagen är skriven nu finns inga undantag. Vi jämställs per definition med stadsfestivaler, konserter och allsvenska fotbollsmatcher som lockar tiotusentals människor. Vi tycker det är helt fel, för loppis är inget annat än en lågintensiv handelsverksamhet utan stök och påverkade personer. Så varför kan inte mer av ansvaret läggas på oss?

Seriösa och erfarna arrangörer som vi skulle med enkelhet kunna se till att distansering upprätthålls, krav på munskydd samt gott om vakter för att styra besökarflödena för att bara nämna några åtgärder. Vi kan även minska antalet säljare, med andra ord precis samma princip som snart kommer att gälla på fotbollsmatcher. Glesa ut, säkra upp och ta ansvar.  

UTOMHUSHANDEL FÖRBJUDET, INOMHUSHANDEL OK 

Hur kan det tex vara ok att second handbutiker inomhus får köra på som vanligt utan begränsningar? Vi har själva under sommaren bevittnat trängsel och långa köer inne i butikerna med stillastående luft och kontaminerade ytor som resultat. Var i ligger logiken i att tillåta detta samtidigt som loppishandel utomhus är förbjudet? Alla kan ju se att detta är en helt orimlig ordning. För det görs nämligen en helt obegriplig avgränsning mellan loppis där det är privatpersoner som säljer och second handbutiker med produkter på hyllan.  

OVILJA ATT HJÄLPA 

Det finns säkert några som tycker att loppisar är mest skräp och skrot, men vi är centrala aktörer för det cirkulära samhället; dvs att återbruka, återanvända och förlänga prylars livslängd. Branschen genererar en otrolig mängd positiv klimatpåverkan så varför ges vi inte möjligheten att fortsätta med det?

Vi har flera gånger stångat oss blodiga mot Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Polisen för att försöka få svar på varför vi inte tillåts arrangera samt när vi kan tänkas få återstarta vår verksamhet. I de fall vi har fått svar är dessa i svepande termer utan något konstruktivt innehåll. Vi anser därför att man medvetet nedprioriterar vår bransch och genom detta avsiktligt givit oss ett politiskt beslutat näringsförbud!

Dessutom har de stödpaket som sjösatts konstruerats så att vi inte har ett öre att hämta. De allra flesta loppisar är nämligen av tillfällig karaktär utan fasta lokalhyror, fast anställd personal och i många fall drivna av enmansföretag. Detta har effektivt eliminerat chansen att få ta del av omställningsstödet. Vi behöver hjälp här och nu och det är regeringens skyldighet att hjälpa oss! Exempelvis fick ICA ca 75 miljoner kronor i krisstöd för första halvåret 2020 och vi frågar oss vart rättvisan ligger när man ser sådana siffror, samtidigt som de planerar att genomföra en stor aktieutdelning? 

En annan negativ bieffekt av regeringens nedstängning av loppisbranschen är att tillståndslösa loppisar blommat upp över landet. Tex promenadloppisar i grannskap och spontanloppisar i källarlokaler. I många fall utan en namngiven arrangör. Dessa aktörer tar marknadsandelar av oss seriösa arrangörer och det spär givetvis på vår frustration och uppgivenhet.  

FÖRSLAG 

Vi vill att regeringen omedelbart lättar på restriktionerna för vår bransch, precis som man ämnar göra för idrotten och kulturen. Det finns redan särskilda riktlinjer för handeln, framtagna av Folkhälsomyndigheten, riktlinjer vi självklart kan anpassa våra handelsplatser till. Genom att göra det ger man oss chansen att själva försöka säkra vår överlevnad - om det fortfarande går! Vi har alla under sommaren noterat att det går att påverka regeringen. Reseförbudet hävdes innan semestrarna och när tunga representanter från kultursektorn röt till så dröjde det inte länge innan ett förslag på sittande publik på konserter och idrottsevenemang kom. Nu ska även högskoleprovet genomföras med begränsningar.  

Som landets två största och mest erfarna loppisarrangörer ställer vi nu krav på att även loppisbranschen snabbt får möjlighet att återstarta samt att omställningsstödet görs relevant även för oss. 

Vi tar ansvar!  

Andreas Giselgren 

VD, Turistia - Östgötamarknader  

Maria Wiberg

VD, Stockholmsmarknader

Aktuellt