Östgöta marknader logotype

Östgötamarknader

Hjälper dig sälja - Loppis och marknader runt om i Sverige

Vårt förslag till myndigheterna

Följande brev har idag gått ut till Regeringskansliet, Polisen, Folkhälsomyndigheten samt ett antal riksdagsledamöter. Anledningen är att vi tycker att förbudet mot max 50-personer i folksamlingar slår fel. Ingen begränsning råder för inomhushandel, medan vi som arrangerar handel utomhus fått stänga ner.

Hej!

Jag driver Turistia - Östgötamarknader som året runt arrangerar marknader och mässor för främst privatpersoner. Vi finns på flera stora orter I östra Sverige och har tusentals utställare och tiotusentals besökare varje säsong. Under sommaren bedrivs verksamheten till 100% utomhus och på vintern i stora arenor/hallar.

SITUATION

Vår verksamhet hjälper människor att tjäna lite extra, men är även en viktig arena för småskaliga lokala producenter, vintagehandlare, närodlat (honung, grönsaker osv), UF-företag för ungdomar samt butiker som vill nå nya konsumentgrupper och marknadsföra sig. Dessa personer är i varierande grad beroende av våra marknader.

Då vi står under tillståndsgivning för offentlig tillställning från polisen så står företaget sedan i mars helt stilla. Förbudet mot folksamlingar större än 50 personer gör det omöjligt att bedriva verksamhet. Samtidigt noterar vi att det är full kommers i exempelvis fysiska second hand-butiker, ofta med långt över 50 personer i varje givet ögonblick.

Handel utomhus är säkrare än den som tillåts ske inomhus. Här finns till exempel ingen fast inredning med ytor som kan vara kontaminerade eller stillastående luft där viruset kan hänga kvar. Handelsplatser utomhus är enligt oss heller inte att jämföra med konserter, dans eller festivaler där trängseln är större med högre risk för smittspridning. Även dessa typer av evenemang faller under offentlig tillställning och vi menar att förordningen som den är utformad nu är alldeles för fyrkantig.

FÖRSLAG

Vi föreslår därför att förordningen justeras så att förbudet mot maximalt 50 personers folksamlingar inte ska gälla för utomhus handelsplatser. Ett alternativ kan vara att den yta som nyttjas tas med i beräkningen vid tillståndsgivningen. Med andra ord en flexibel tillståndsgivning utifrån förutsättningarna på platsen. Ofta återfinns marknader som våra på mycket stora ytor varför man med lätthet skulle kunna sprida ut säljare och styra besökarflödena. Därav minskas risken för smittspridning.

Vi och de allra flesta marknadsarrangörer runt om i landet är mycket seriösa och skulle välkomna en snabbt justerad förordning samt att detta följs upp av kontroller.

Mvh
Andreas Giselgren
Turistia - Östgötamarknader

Aktuellt